โครงการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ในแบบรูปแบบออนไลน์

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินโครงการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต และการประเมินสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ การประเมินมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจําปีการศึกษา 2563 ในแบบรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 โดยมีนายสมศักดิ์ บุณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานเปิดโครงการ และ ดร.ศรายุทธ ทองอุทัย ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยาย

   แกลลอรี่