การนำเสนอหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ต่อคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา

การนำเสนอหลักสูต…

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบัน ด้านวิชาการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะอนุก…

การนำเสนอหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต และสาขาวิชาการตลาด

การนำเสนอหลักสูต…

เยื่ยมชมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

   แกลลอรี่

การนิเทศกำกับติดตามการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

สถาบันการอาชีวศึ…

พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2564

พิธีสรงน้ำพระและ…

การนิเทศกำกับติดตาม การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์

สถาบันการอาชีวศึ…

การนิเทศกำกับติดตาม การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ของสาขาวิชาสาขาวิชาการโรงแรม

สถาบันการอาชีวศึ…

การนิเทศกำกับติดตาม การประเมินสมิทธภาพทางภาษาอังกฤษ และการประเมินมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัล ของสาขาวิชาสาขาวิชาการโรงแรม

สถาบันการอาชีวศึ…

การออกนิเทศกำกับติดตามการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ การประเมินสมิทธภาพทางภาษาอังกฤษ และการประเมินมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัล ของสาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถาบันการอาชีวศึ…