สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จับมือ บริษัท แปซิฟิก ไพพ์ จำกัด (มหาชน) พัฒนาทักษะแรงงานแห่งอนาคตและกิจกรรมเพื่อสังคม เริ่มคลิ๊ก อ๊อฟ 29 มกราคม นี้

สถาบันการอาชีวศึ…

การประชุมสัมมนาบทบาทสถาบันการอาชีวศึกษากับการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน (Quick win) และนโยบายหลัก (Policy)

สถาบันการอาชีวศึ…

การประชุมผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 1/2566

สถาบันการอาชีวศึ…

การประชุมคณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 และผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ

สถาบันการอาชีวศึ…

การจัดการทดสอบทางการศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2565

สถาบันทดสอบการศึ…

แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

สถาบันการอาชีวศึ…

แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

สถาบันการอาชีวศึ…

แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

สถาบันการอาชีวศึ…

นิเทศการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

สถาบันการอาชีวศึ…

แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

สถาบันการอาชีวศึ…