พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

คณะผู้บริหารและบ…

ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

คณะผู้บริหารและบ…

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 7/2563

นายเอก แก้วชูเสน…

มุทิตาจิตเนื่องโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

นายสมศักดิ์ บุญโ…

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันฯ ด้านวิชาการ

การประชุมคณะอนุก…

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

พิธีลงนามบันทึกข…

โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนปริญญาตรี

นายสมศักดิ์ บุญโ…

จัดทำเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตรปริญญาตรี

โครงการจัดทำเครื…

แสดงมุทิตาจิตเนื่องในงานเกษียณอายุราชการ

กรรมการสภาสถาบัน…

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 6/2563

นายเอก แก้วชูเสน…