พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2564

สมเด็จพระกนิษฐาธ…

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ เรื่อง การรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติ….

กดปุ่มสีแดงด้านล…

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ !!!

กดปุ่มสีแดงด้านล…

ประกาศ สอก.5 เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสถาบัน…

กดปุ่มสีแดงด้านล…

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏฺิบัติการ 11 พฤศจิกายน 2565

กดปุ่มสีแดงด้านล…

ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและระดับดีมาก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)

กดปุ่มสีแดงด้านล…

ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและระดับดีมาก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)

กดปุ่มสีแดงด้านล…

พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

พระบาทสมเด็จพระเ…

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กดปุ่มสีแดงด้านล…

ลิงค์สำหรับระบบย…