พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2564

สมเด็จพระกนิษฐาธ…

พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

พระบาทสมเด็จพระเ…

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กดปุ่มสีแดงด้านล…

ลิงค์สำหรับระบบย…

เรื่องรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นและระดับดีมาก สังกัตสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2565 )

กดปุ่มสีแดงด้านล…

เรื่องรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นและระดับดีมาก สังกัตสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2565 )

กดปุ่มสีแดงด้านล…

ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภา มาตรา 23 (5)

ปฏิทินดำเนินการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

คู่มือสำหรับการเ…

ข้อปฏิบัติของบัณฑิตในพิธีพระราขทานปริญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓

พระบาทสมเด็จพระเ…

ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 23 (5)แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551

ผู้ที่สนใจสามารถ…