ลิงค์สำหรับระบบย…

พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

พระบาทสมเด็จพระเ…

เรื่องรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นและระดับดีมาก สังกัตสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2565 )

กดปุ่มสีแดงด้านล…

เรื่องรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นและระดับดีมาก สังกัตสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2565 )

กดปุ่มสีแดงด้านล…

ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภา มาตรา 23 (5)

ข้อปฏิบัติของบัณฑิตในพิธีพระราขทานปริญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓

พระบาทสมเด็จพระเ…

ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 23 (5)แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551

ผู้ที่สนใจสามารถ…

ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภา มาตรา 23 (3)

ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภา มาตรา 23 (4)