การประชุมคณะกรรมการตัดสินบทความวิชาการ ในการประชุมประชุมวิชาการ

การประชุมคณะกรรม…

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือระบบประกันคุณภาพ IVEQA

สถาบันการอาชีวศึ…

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการเทคโนโลยี และ นวัตกรรม อาชีวศึกษา ระดับชาติครั้งที่ 5 ครั้ง 8/2564

สถาบันการอาชีวศึ…

การประชุมคณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 

สถาบันการอาชีวศึ…

ประชุมคณะกรรมการจัดทำเล่มบรรณาธิการกิจ ในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที5

ประชุมคณะกรรมการ…

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการเทคโนโลยี และ นวัตกรรม อาชีวศึกษา ระดับชาติครั้งที่ 5 ครั้ง 7/2564

การประชุมเตรียมค…

การประชุมคณะกรรมการบรรณาธิการกิจ ในการประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 5

   แกลลอรี่

งานเกษียมอายุราชการ ปี 2564

สถาบันการอาชีวศึ…

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับปริญญาตรี

การประชุมคณะกรรม…

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายวิชาการ

สถาบันการอาชีวศึ…