พิธีลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี

ดร.ศรายุทธ ทองอุ…

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือดนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา

การประชุมคณะกรรม…

แนะแนวการศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

สถาบันการอาชีวศึ…

การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2563

นายเอก แก้วชูเสน…

โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนระดับปริญญาตรี ณ วท.สมุทรสาคร

สถาบันการอาชีวศึ…

โครงการพัฒนาคุณภาพการแนะแนว วท.สมุทรสาคร

สถาบันการอาชีวศึ…

มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563

คณะกรรมการสภาสถา…

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563

ผู้บริหาร และเจ้…

การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันฯ ด้านวิชาการ ครั้งที่ 3/2562

การประชุมคณะอนุก…

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน

พิธีลงนามบันทึกข…